010 Trojans mag zich minimaal gedurende het komende jaar officieel een Sportplusvereniging noemen. De club heeft dit te danken aan succesvolle maatschappelijke activiteiten, zoals hun inzet om kinderen aan het bewegen te krijgen en het project Fathers in the game.

Hoewel 010 Trojans nog geen officiële Sportplusvereniging was, was de club al langer actief met maatschappelijke activiteiten. In de afgelopen periode deed de club mee aan een toetsingstraject om aanspraak te maken op de ‘Sportplusstatus’. De toetsingscommissie, die werkt in opdracht van Rotterdam Sportsupport, nam onder meer de kwaliteit en borging van de maatschappelijke activiteiten, de interne organisatie, de sociale veiligheid en de financiën onder de loep. De commissie beoordeelt dat 010 Trojans aan deze criteria voldoet, zodat de club zich officieel Sportplusvereniging mag noemen.