Zoals elke sportvereniging is het onze doelstelling om onze leden op een goede, leuke en veilig manier sporttrainingen aan te bieden. Hierbij moet het doel zijn dat iedereen een plaats in het team moet kunnen invullen, ongeacht etniciteit, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of (sport)achtergrond. Wij zijn ons echter bewust van de maatschappij zoals deze vandaag de dag bestaat, de problemen die hierin naar voren komen en welke rol wij hierin kunnen spelen. Vooral door de manier waarop onze sport zich binnen de vereniging en naar buiten manifesteert.

Binnen onze vereniging verbinden wij al sinds het begin van ons bestaan mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Met ons jeugdprogramma proberen wij tevens ons steentje bij te dragen aan de bestaande jongerenproblematiek, waar het hangjongeren/gebrek aan beweging onder jongeren en bestrijding van obesitas betreft. Zeker gezien de ligging van onze vereniging zien wij hierin een positieve toekomst voor ons weg gelegd; op de grens van de wijken Pendrecht en Zuidwijk binnen de deelgemeente Charlois. Een gebied dat ook door de GGD Rotterdam-Rijnmond is aangemerkt als een gebied met verhoudingsgewijs veel jongeren met problemen rond overgewicht, roken en alcoholgebruik: “..Een brede aanpak van voeding en beweeggedrag is nodig…”.

In deze pakken wij als vereniging onze verantwoordelijkheid en proberen bewegen te stimuleren door op verschillende basis- en middelbare scholen clinics te verzorgen. Daarnaast proberen wij andere initiatieven op dit gebied, waar mogelijk, te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Fathers in the game’. Meer informatie over onze projecten vind u hier.