De ALV benoemt ieder jaar een kascommissie om toezicht te houden op het beheer van de gelden van de vereniging door de penningmeester. Daarnaast is er nog een aantal commissies dat zich bezig houdt met het uitvoeren van speciale taken. De commissies leggen verantwoording af aan een bestuurslid.

Vrijwilligers Commissie
Christian vd Waart (lid)
Ben Wesseling (lid namens het bestuur)
Email: klik hier

Clinics Commissie
Kevin Wesseling (lid)
Email: klik hier

Ballotage Commissie
Vincent Pluijmers (lid)
Ben Wesseling (lid namens het bestuur)
Email: klik hier

Marketing Commissie
Joost van Wilsum (lid)
Roy Wesseling (lid namens het bestuur)
Email: klik hier

Sportplus Commissie 
Danny Jansen
Email: klik hier