Als vereniging gebruiken wij persoonsgegevens voor het uitoefenen van een aantal van onze taken:

 • Onze secretaris gebruikt gegevens voor het bijhouden van de ledenadministratie en om je in te schrijven bij de bond als lid. Daarnaast worden je naam en e-mailadres gebruikt om je te kunnen benaderen. Bijvoorbeeld om informatie te delen of om je een uitnodiging voor een ALV of andere bijeenkomst te sturen.
 • Onze penningmeester gebruikt je naam, adresgegevens en e-mailadres om je een factuur voor de contributie te kunnen sturen.

De grondslag, waarvoor we je gegevens gaan verwerken is een overeenkomst, waarbij jij je inschrijft als lid van de 010 Trojans. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om je in te kunnen schrijven.

Als we je gegevens voor een ander doel willen gebruiken zullen we je hiervoor eerst toestemming vragen.

Het bestuur van de 010Trojans is verantwoordelijk voor je gegevens, die ook alleen voor hen in te zien zijn, en wij zullen hier uiteraard vertrouwelijk mee om gaan. Het bestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitter. Je kunt ons bereiken via bestuur@010trojans.nl of door een brief te sturen naar:
010 Trojans
t.a.v. het bestuur
Sportlaan 22
3078 WR Rotterdam

Vind je dat we dit niet op de juiste manier doen dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl), Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

We bewaren je gegevens 1 jaar na uitschrijving als we geen financiële overboekingen van je ontvangen of uitbetalingen aan je gedaan hebben. In dat laatste geval bewaren we je gegevens 7 jaar.

Omdat de 010Trojans gegevens van je verwerkt heb je een aantal rechten:

 • Recht van inzage: je kunt inzien welke gegevens wij van je hebben
 • Recht van rectificatie: als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben niet kloppen, dan kun je deze aan laten passen
 • Recht van wissing (recht om vergeten te worden): voor zover dit mogelijk is, kun je ons vragen om je gegevens te laten wissen. Dit is niet altijd gelijk mogelijk. Voor de Belastingdienst moeten we, bijvoorbeeld, gegevens die met financiële zaken te maken hebben 7 jaar bewaren.
 • Recht van beperkte verwerking: je kunt aan ons vragen om je gegevens slecht voor een deel te gebruiken. Hiervoor moet je situatie wel aan een van de volgende eisen voldoen:
  • Je hebt aangegeven dat de gegevens die we van je hebben niet kloppen
  • We gebruiken je gegevens, terwijl dit niet mag
  • Wij hebben je gegevens niet meer nodig voor het doel waar je ons de gegevens voor gegeven hebt
  • Je hebt bezwaar gemaakt (zie hieronder) tegen het feit dat we je gegevens gebruiken.
 • Recht van bezwaar: je kunt altijd bezwaar aantekenen tegen het feit dat we je gegevens gebruiken. In dat geval moet je wel aangeven op basis waarvan je dit vindt.

Mocht je vragen hebben over deze informatie dan kun je contact opnemen met het bestuur via bestuur@010trojans.nl of via het hierboven genoemde postadres.