Het bestuur van onze vereniging is op dit moment (09-04-2020) samengesteld uit:

Voorzitter – Vacant

Technische zaken – Nico Smoor

Algemene zaken – Denise Smoor

Jeugdzaken – Paulien Hekkelaar (a.i)

Secretaris – Jessica Zeemand (a.i)

Penningmeester – Ewoud van Dillen