De afgelopen tijd is het bestuur druk bezig geweest met uitzoeken hoe we bepaalde zaken
kunnen verbeteren. Contributie innen is iets wat toch wel lastig is en ons veel tijd kost. Om
dat op te lossen gaan we vanaf heden samenwerken met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal
dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden
zijn er veel voordelen.
Wat gaat er veranderen?
ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor
te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder
lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw
persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je
kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens
betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de
keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt
er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere
afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan
zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.
Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer
worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen
versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor
commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van
de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).
Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kunnen jullie terecht
op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de
penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen
zijn staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier altijd voor open.
Playoffs en contributie SFC
Let op! Zoals reeds gecommuniceerd richting de senioren, Wie een betalingsachterstand heeft en nog geen betalingsregeling heeft getroffen voor aanvang van de playoffs, is niet langer speelgerechtigd. Als lid en onderdeel van deze vereniging is iedereen mede verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen welke de vereniging aangaat om het spel waar wij allen om geven mogelijk te maken.