A.F.C. 010 Trojans mag zich ook minimaal gedurende de komende twee jaren officieel een Sportplusvereniging noemen. De club heeft dit te danken aan succesvolle maatschappelijke activiteiten, zoals het geven van American Football en Flag Football clinics aan de basis- en middelbare schoolkinderen in Rotterdam Zuid, lid van Schoolsportvereniging Carnisse, de mogelijkheid geven aan kinderen met een moeilijke privésituatie of niet gewend zijn om te sporten om er ook bij te horen en de bijdrage bij het project fathers in the game voor het Oranjefonds.

010 Trojans mocht zich al vanaf 2015 een Sportplusvereniging noemen. In de afgelopen periode heeft de club meegedaan aan een toetsingstraject om aanspraak te maken op een verlenging van de ‘Sportplusstatus’. De toetsingscommissie, die werkt in opdracht van Rotterdam Sportsupport, nam onder meer de kwaliteit en borging van de maatschappelijke activiteiten, de interne organisatie, de sociale veiligheid en de financiën onder de loep. De commissie beoordeelt dat 010 Trojans ruimschoots aan de criteria voldoet, zodat de club zich officieel Sportplusvereniging mag noemen.

Binnenkort ontvangt de vereniging hiervoor het Sportpluspredicaat. Dit predicaat is een bewijs van een bepaalde basiskwaliteit en een maatschappelijke rol. Dit is onder andere interessant voor (potentiële) maatschappelijke partners. Het predicaat biedt partijen als welzijnsorganisaties of de eerstelijnszorg inzicht in welke verenigingen interessant zijn om mee samen te werken. Daarnaast heeft de vereniging met het predicaat de mogelijkheid zichzelf te promoten. Niet alleen bij mogelijke maatschappelijke partners, maar ook bij (potentiële) leden, partners, bedrijven en de gemeente. In totaal hebben nu 22 Rotterdamse sportverenigingen een Sportpluspredicaat.

010 Trojans is actief met diverse maatschappelijke activiteiten. Het project Fathers in the game samen met stichting Mesam heeft er voor gezorgd dat vaders uit verschillende culturen een andere rol leren dan ze normaal gesproken gewend zijn. Hierdoor groeit de band en durven kinderen eerder hun vader aan te spreken en besteden ze ook meer tijd samen. Hierdoor verdwijnt de kloof tussen hen en leren ze van elkaar.

Daarnaast is de club onderdeel van de Schoolsportvereniging Carnisse en geeft het veel clinics op de verschillende basisscholen in Rotterdam en omstreken. De kinderen leren een nieuwe sport en komen direct naar ons veld toe om mee te trainen met hun leeftijdsgenoten die al wel lid zijn van de club. Zij kunnen zelfs een maand gratis meetrainen op dinsdag en of donderdagavond.

010 Trojans is blij met de Sportplusstatus. Edo van der Wouden, bestuurslid en verantwoordelijk voor het Sportplusprogramma, geeft aan dat er niets mooiers is dan kinderen met minder kansen en mogelijkheden kennis laten maken met een geweldige sport, net zoals de kinderen die wel die mogelijkheden hebben. Elk kind kan onze sport spelen en leert samenwerken, nadenken over wat de beste keuze is, omgaan met tegenslagen net als in het echte leven, krijgt meer zelfvertrouwen en de kinderen hebben heel veel fun. Er is een geweldige groep vrijwilligers in onze club die verder denken dan alleen de club, maar ook de omgeving en de mensen die daar wonen. De 010 Trojans willen deze vrijwilligers heel erg bedanken, zonder hun hulp kunnen wij dit niet doen. De komende periode wil 010 Trojans zich voornamelijk focussen op de schoolsportverenigingen en basisscholen in Rotterdam Zuid en de andere wijken, maar ook op het grote voordeel dat onze sport geschikt is voor ieders fysiek en dus alle kinderen mee kunnen doen en wij de kinderen aan het sporten willen krijgen die

onzeker zijn over hun fysiek of wat ze kunnen.

Het Sportplusprogramma is ontwikkeld door Rotterdam Sportsupport voor Rotterdamse sportverenigingen die een maatschappelijke rol willen vervullen. Daarbij kan gedacht worden aan het aanbieden van sportactiviteiten voor bijzondere doelgroepen, aan het aanbieden van sport in de wijk, aan het openstellen van de accommodatie voor gebruik door anderen. Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen bij hun maatschappelijke inzet.